Untitled Document
Untitled Document


Eticheta ecologică pentru lacuri și vopsele de interior /exterior


28 aprilie 2010

În 28 aprilie 2010 membri AIVR s-au întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului Mediului și Pădurilor tema întâlnirii constituind-o programul de implementare al etichetei ecologice în România .
Discuțiile au demarat prin prezentarea generală a conceptului de etichetă ecologică ca instrument al dezvoltării durabile și a inclus aspecte legate de scopul etichetei, scurt istoric , simbolul reprezentat de floarea sub formă de steluțe , categoriile de produse cărora li se aplică în prezent ,procedura de obținere , costurile implicate și valabilitatea etichetei ecologice.
S-a trecut apoi la prezentarea criteriilor de acordare a etichetei pentru lacuri și vopsele de interior și de exterior conform deciziilor Comisiei Europene respectiv :
     i. Pentru vopsele și lacuri de exterior : 2009/543/CE
     ii. Pentru vopsele și lacuri de interior : 2009/544/CE
Au fost parcurse toate criteriile cuprinse în decizii și s-a concluzionat că pentru redactarea unui dosar sunt suficiente declarații pentru aspectele care țin de compoziția vopselei ( conținut de pigment alb , conținut de COV , conținut de metale grele , conținut de hidrocarburi aromatice volatile , conținut de substanțe periculoase, ingrediente periculoase pentru mediul înconjurător , alchifenoletoxilați , formaldehidă, solvenți organici halogenați ) și de rapoarte de testare pentru aspectele care țin de caracteristicile vopselei ( putere de dispersare , rezistența la apă , aderență , abraziune , rezistența la intemperii , permeabilitate la vaporii de apă , permeabilitate la apa în stare lichidă , și altele de la caz la caz funcție de tipul de produs).

Untitled Document


Întâlnire membri AIVR cu Comisia Națională Pentru Produse Biocide


23 aprilie 2010

În 23 aprilie 2010 membri AIVR s-au întâlnit cu reprezentanții Comisiei Naționale pentru Produse Biocide .
Discuțiile purtate au vizat printre altele :
  • procedura națională de avizare a produselor biocide ,
  • explicarea diferențelor între avizare națională și autorizare europeană ,
  • procedura europeană de autorizare ,
  • încadrarea lacurilor și vopselelor în tipurile de produs ,
  • proiectul de regulament european privind produsele biocide.

Pentru detalii accesați zona de membri.
 
Untitled Document