Untitled Document
Untitled Document

.
 


 

Utilizatorii din aval si importatorii au obligatia sa notifice amestecurile introduse pe piata daca sunt clasificate pentru orice risc fizic sau de sanatate. Se genereaza un identificator unic de formula (UFI/IUF) care trebuie inclus pe etichete ceea ce va conduce la o modificare a acestora. De cand se aplica obligatia de notificare? Dar de etichetare? Ce trebuie notificat si unde? Este necesar UFI pentru amestecurile industriale? Raspunsurile la toate aceste intrebari si alte informatii suplimentare le aflati in zona de acces membrii la rubrica CLP.

Untitled Document


Despre AIVR


Despre AIVR

AIVR este Asociația patronală din Industria de Vopsele din România.
Asociația a fost fondată în anul 2000 la inițiativa unui grup de firme cu implicare directă în sectorul industriei de lacuri și vopsele.
În prezent ea numără 20 membri care realizează circa 80% din producția națională de lacuri și vopsele.
Obiectivul principal al AIVR constă în susținerea și dezvoltarea industriei românești de lacuri și vopsele.
Pentru o mai bună promovare a intereselor și sprijinirii activității membrilor săi, AIVR stabilește și întreține contacte și relații atât cu diferite ministere și deparatamente ale guvenului, cât și cu alte organizații neguvernamentale din țară și străinătate.
La data de 01.06.2001 , AIVR a devenit membru CEPE - Consiliul European al Industriei Vopselelor , Cernelurilor de Tipografie și Culorilor de Artă cu sediul la Bruxelles .
Resursele patrimoniale ale asociației se compun din : contribuțiile de înregistrare ale asociaților , cotizațiile anuale , donații , sponsorizări , dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legii la bănci , alte venituri prevăzute de lege.

Untitled Document

Obiective AIVR


Obiective AIVR

Prin scopul pe care și l-a asumat , respectiv sprijinirea și promovarea intereselor industriei de produse peliculogene din România și în conformitate cu Statutul său de funcționare , AIVR, are următoarele obiective principale :
° Intreprinderea de acțiuni și demersuri pe lângă autoritățile competente ale statului pentru susținerea și dezvoltarea industriei de lacuri și vopsele prin promovarea unor politici adecvate în concordanță cu acordurile internaționale la care România este parte.
° Militarea pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor , promovarea unor noi standarde și realizarea de produse ecologice.
° Sprijinirea membrilor prin mijloace specifice, pentru asigurarea de către aceștia a respectării cerințelor legale privind protecția mediului.
° Inițierea de acțiuni și formularea de propuneri pentru armonizarea legislației românești cu legislația Uniunii Europene din domeniu și facilitarea accesului membrilor la această legislație.
° Cercetarea , studiul și oferta de îndrumare a membrilor, privind posibilitățile de dezvoltare , modernizare și diversificare a producției din industria de lacuri și vopsele.
° Cercetarea , studiul și oferta de îndrumare a membrilor, privind posibilitățile de îmbunătățire a tehnologiei de producție și a calității produselor oferite clienților.
° Organizarea unor întâlniri de studiu și schimb de opinii, seminarii pe specificul industriei de lacuri și vopsele, informarea membrilor despre aceste activități.
° Stimularea activității de export a produselor specifice.
° Stimularea producției interne de materii prime, tehnologii, utilaje și ambalaje prin prezentarea unor cereri consolidate producătorilor români.
° Colectarea și distributia de date și studii statistice referitoare la probleme de conducere, producție, tehnologie.
° Studierea pieței interne și externe și distribuția între membrii a informaților și datelor relevante pentru această industrie.

Untitled Document

Organizare AIVR

Organizare AIVR

Hotaririle in cadrul asociatiei sunt luate cu majoritate de voturi de catre Adunarea Generala intrunita trimestrial.
Pentru a fi statutara, sedinta Adunarii Generale trebuie sa intruneasca trei sferturi din numarul voturilor valabile .
Intre Adunarile Generale, asociatia este condusa de catre Consiliul Director care asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
Consiliul Director este ales de Adunarea Generala pe o perioada de 1 an si este compus din presedinte si patru vicepresedinti.
Presedinte AIVR este doamna doamna Camelia Iorga (PPG Romania).

Untitled Document

Cum devin membru AIVR


Cum devin membru

Orice societate comercială, producătoare de lacuri și vopsele, înregistrată în România, poate dobândi calitatea de membru în condițiile prevăzute de lege și de statutul asociației.
Poate deveni membru al asociației și altă societate comercială a cărei activitate este în directă legatură cu industria lacurilor și vopselelor.
În funcție de cifra de afaceri, AIVR reunește în cadrul său atât membrii deplini cât și membrii afiliați.
Criteriile de aderare la AIVR pentru membru deplin constau din :
° Cifra de afaceri de 1.000.000 EUR din vânzarea produselor peliculogene
° Prezența pe piața românească de minim un an fiscal
° Disponibilitate pentru implementarea calității

Pentru societățile care doresc să adere la AIVR dar nu satisfac criteriul cifrei de afaceri, există statutul de membru afiliat care presupune:
° 1/3 din cifra de afaceri de 1.000.000 EUR din vânzarea produselor peliculogene
° Prezența pe piața românească de minim un an fiscal
° Disponibilitate pentru implementarea calității
° 1/3 din cuantumul cotizației
° Drept de informare , consultare , participare la ședințe și toate activitățile inițiate de asociație
° Fără drept de vot în Adunarea Generală
° Fara drept de a fi ales în Consiliul Director

Procedura de aderare constă din următorii pași :
° completarea , depunerea formularului de asociere la Consiliul Director
° achitarea taxei de evaluare a cererii
° acordarea de către Consiliul Director a unui aviz de principiu
° aprobarea cererii de către Adunarea Generală
° achitarea contribuției de înregistrare

Pentru informații suplimentare și transmiterea poștala a formularului de asociere și a statutului AIVR vă rugăm să ne transmițeti o solicitare la adresa : office@aivr.ro

 

Untitled Document

 
Untitled Document
 
Untitled Document